Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky stravování

STRAVOVÁNÍ (PLATBY A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ)

  • Platby za stravné a školné se platí převodem přes účet č. účtu: 181752788/0300
  • Školné se uhrazuje každý měsíc do 15 dne v měsíci.  V hodnotě 400 Kč pouze v měsíci červenci se hradí snížené školné 200 Kč, v měsíci srpnu se nehradí školné z důvodu uzavření MŠ. 
  • Předškolní děti neplatí školné!
  • Odhlašování dětí ze stravy vždy den předem do 12:00 u učitele MŠ/ZŠ, nebo telefonicky na čísle: 732 378 510 p. Šťastná
  • Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., mohou rodiče první den nemoci dítěte odebrat neodhlášený oběd do jednorázového obalu, který je v kuchyni. Jídlo nelze vydat do vlastního jídlonosiče či krabičky. Strava se vydává v době od 11:00-11:30 v kuchyni MŠ a ZŠ. Tento oběd je účtován za sníženou cenu, tedy finanční normativ dané věkové skupiny, protože první den nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely stravování považuje za pobyt ve škole. Rodiče jsou si vědomi toho, že pokud si tento neodhlášený oběd neodeberou, nesou za něj finanční úhradu a bude rozdělen ostatním dětem jako přídavek. Tuto skutečnost na sebe rodiče přijímají přihlášením dítěte ke stravování.
  • Na další dny nemoci (nepřítomnosti) jsou rodiče povinní stravování odhlásit. Neučiní-li tak, bude jim stravné od druhého dne naúčtováno v plné výši, což momentálně činní 103.- KČ za den.
  • Ve školní kuchyni není možné z organizačních, hygienických a personálních důvodů zabezpečit stravu s dietním omezením (cukrovka, bezlepková dieta apod.), které vyžadují speciální úpravu stravy, na kterou nejsme vybaveni.
  • Každé zdravotní omezení v jídelníčku musí být podloženo lékařským potvrzením.